Hướng dẫn nạp

Bước 1 : Truy cập vào https://nap.gamota.com/

Bước 2 : Ấn vào game Axe: Alliance vs Empire

Bước 3 : Đăng nhập tài khoản

Bước 4 : Chọn Tên nhân vật, server và chọn hình thức thanh toán mà bạn muốn!

Sau khi thanh toán thành công, vào hòm thư để nhận đồ.

Đóng